Kancelaria Hermelin Magdziarz Mikołajczyk spółka partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Jana Kazimierza 4, 85-035 Bydgoszcz

Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000535012, REGON: 360300074, NIP: 9532646718

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. O/Bydgoszcz  nr 61 1050 1139 1000 0092 0504 5058

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie kancelarii przy ul. Jana Kazimierza 4 w Bydgoszczy.

Kontakt elektroniczny możliwy jest m.in. przy wykorzystaniu formularza kontaktowego.

  • ul. Jana Kazimierza 4, 85-035 Bydgoszcz
  • biuro@kancelaria-hmm.pl
  • 52 524 62 51