Relacje z klientami

Oferujemy wybraną przez Klienta i dogodną dla niego formę obsługi prawnej.

Pomoc prawna może być świadczona w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez Klienta w siedzibie Kancelarii, siedzibie Klienta lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta.

Forma współpracy oraz specyfika wykonywanej usługi decyduje o sposobie rozliczeń z Klientem. W ramach współpracy proponujemy następujące sposoby ustalania wynagrodzenia Kancelarii:

  • ryczałt bez limitu godzin lub ryczałt z limitem godzin rozliczanych w ustalonym okresie (np. miesięcznym).
  • stawka godzinowa.
  • wynagrodzenie z elementami success fee (premii za osiągnięcie sukcesu).
  • kwotowo określone wynagrodzenie, za wykonanie z góry określonego zakresu usług.