Zespół Kancelarii

Wojciech Adam Hermelin

Adwokat - Partner

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego. Ukończył aplikację sędziowską. W swojej karierze wykonywał również zawód radcy prawnego. Wszechstronne wykształcenie prawnicze oraz bogate doświadczenie zawodowe sprawiają, że jest on doskonale przygotowany do świadczenia pomocy prawnej również w sprawach o znacznym stopniu zawiłości. W ramach Kancelarii kierował i kieruje obsługą prawną podmiotów z branży energetycznej, deweloperskiej i spółek komunalnych. Specjalista w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów procesowych. Przedmiotem zainteresowaniem Mecenasa Hermelina są również alternatywne metody rozwiązywania konfliktów, co przekłada się na jego na działalność jako Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy

 

Jakub Bartosz Magdziarz

Radca prawny - Partner

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Prawo oraz Europejskie Studia Specjalne). Egzamin radcowski zdał z tytułem najlepszego aplikanta Bydgoskiej Izby Radców Prawnych. Główną sferą jego praktyki jest kompleksowa obsługa przedsiębiorców. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych (wydzielenia i transfer zorganizowanych części przedsiębiorstwa pomiędzy spółkami kapitałowymi, wydzielenia i transfer części przedsiębiorstwa w celu pozyskania inwestorów i optymalizacji prowadzonej działalności), a także w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych i prawnych w wielozakładowych przedsiębiorstwach spółek kapitałowych. Specjalista z zakresu prawa handlowego, nieruchomości, kontraktowego i restrukturyzacyjnego. Zajmuje się również zagadnieniami prawa budowlanego, spółdzielczego i administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek produkcyjnych, transportowych oraz serwisowych w branży chemicznej.

 

Bartosz Józef Mikołajczyk

Adwokat - Partner

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, prawie handlowym, prawie ochrony środowiska oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży budowlanej i deweloperskiej, firm zajmujących się produkcją specjalistycznych maszyn przemysłu ciężkiego, jak również spółek z udziałem kapitału publicznego. W Kancelarii nadzorował procesy przekształceń spółek prawa handlowego i transakcje związane z obrotem przedsiębiorstwami. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych, także z zakresu prawa karnego, w procesach odszkodowawczych oraz w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. W czasie aplikacji z sukcesami uczestniczył w ogólnopolskich konkursach krasomówczych.

 

Kaja Smietana

Radca Prawny

Absolwentka prawa oraz archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy oraz prawa publicznego, w tym zamówień publicznych.

 

Paweł Jurkowski

Radca Prawny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku socjologia. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Specjalista z zakresu prawa handlowego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów oraz z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

Joanna Cajtel

Aplikant adwokacki

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską obroniła w katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego pod nadzorem prof. dr hab. Eugeniusza Ochendowskiego.

 

Kornelia Zawiszewska

Aplikant adwokacki

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa handlowego, analizując hybrydalny kształt spółki komandytowo-akcyjnej w Polsce i w Niemczech.

 

Claudia Jesa

Asystent prawny

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. W czerwcu 2018r. ukończy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Posiada certyfikaty (SJM) z języka migowego.

 

WSPÓŁPRACOWNICY KANCELARII

dr Krzysztof Biernacki

Doradca Podatkowy

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy. Specjalizuje się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

 

Urszula Jankiewicz

Radca Prawny

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych.